පෝර්න් හබ් සමාගම අශෝභන වෙරළ පිරිසිදු කිරීමට උත්සාහ කරයි (VIDEO)

0
Girl in a jacket

කාමෝද්දීපණ වීඩියෝ නිෂ්පාදනය කරන පෝර්න් හබ් සමාගම, ප්ලාස්ටික් ආදී ඝන අපද්‍රව්‍යවලින් පිරුණ මුහුදු වෙරළක කාමෝද්දීපණ චිත්‍රපටයක් රූගත කර, පළ කර තිබෙනවා.

ඔවුන් මෙය හඳුන්වා දෙන්නේ Dirtiest Porn Ever යනුවෙන්.

ඔවුන් කියා සිටින්නේ එම චිත්‍රපටය නරඹන සෑම වතාවකටම යම් මුදලක් ඕෂන් පොලිමර්ස් නම් ආයතනය වෙත ලබා දෙන බවයි.

මුහුදේ ඇති ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය එකතු කර ප්‍රතිචක්‍රිකරණය කිරීම අරමුණු කරගෙන නෞකාවක් දියත් කිරීමට ඕෂන් පොලිමර්ස් ආයතනය සූදානම් වනවා.

පෝර්න් හබ් චිත්‍රපටයෙහි දැක්වෙන්නේ අපද්‍රව්‍ය පිරුණ මුහුදු වෙරළක ලිංගික ක්‍රියාවන්හි නිරත වන යුවළක් වන අතර ඔවුන් එහි නියැලෙන අතරතුර, පෝර්න් හබ් සලකුණු සහිත ඇඳුම් ඇඳ සිටින පිරිසිදු කරන්නන් පිරිසක් වෙරළෙහි කුණු එකතු කිරීමේ නියැලී සිටිනවා.

මෙම වීඩියෝවට අමතරව පෝර්න් හබ් ආයතනය ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා වෙබ් අඩවියක් අරඹා තිබෙනවා. ඔවුන් කියා සිටින්නේ මූලික ක්‍රම තුනක් මගින් ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්ට ගැටළුව අවම කළ යුතු බවයි. එනම්, අඩුවෙන් භාවිතය, ප්‍රතිචක්‍රිකරණය සහ එළිමහන අපවිත්‍ර නොකිරීමයි.

මෙහි පුර්ව ප්‍රචාරක පටය පහතින් දැක්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here