මිලිටරි ආරක්ෂාවෙන් පමණක් රට ඉදිරියට ගෙන යා නොහැකියි

0
Girl in a jacket

මිලිටරි ආරක්ෂාවෙන් පමණක් රට ඉදිරියට ගෙන යා නොහැකි බවත්, සාමකාමී, සංවර්ධිත රටක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා මිලිටරි ආරක්ෂාව සමඟ ආර්ථික, සමාජ, දේශපාලන ආරක්ෂාව තහවුරු කළ යුතු බවත් නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අවධාරණය කරයි.

ජාතික ආරක්ෂාව ගැන කතා කිරීමේදී අද සමහරු මිලිටරි ආරක්ෂාව ගැන පමණක් කතා කරන බවත්, නවීන ලෝකයේ පුළුල් විග්‍රහයට අනුව ජාතික ආරක්ෂාව යනු මිලිටරි ආරක්ෂාව පමණක් නොව ආර්ථික, සමාජ, දේශපාලන ආරක්ෂාව ඊට එකතු විය යුතු බවත් පෙන්වා දුන් අමාත්‍යවරයා එම සෑම අංශයකින්ම රට ආරක්ෂා කිරීමේ හැකියාව තමන් සතුව පවතින බැවින් රටේ වගකීම භාරගැනීමට තමන් සූදානම් බව ද පැවසීය.

පසුගිය රජය මෙරට ආරක්ෂක අංශ නගර සභාවේ කුණු ඉවත් කරන පිරිසක් බවට පත්කර ඔවුන්ගේ ගෞරවයට හානි කළ බවත්, තමන්ගේ රජයක් යටතේ ආරක්ෂක අංශවලට අභිමානවත් ලෙස මෙරට ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දීමට කටයුතු කරන බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ, ඊරියගොල්ල ඉදි වූ ‘ශ්‍රීමත් ඇලික් අලුවිහාරේගම’ උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත්කිරීමේ අවස්ථාවට පසුගිය (19) දින සහභාගී වෙමිනි. ‘සැමට සෙවණ’ යළි පිබිදෙන උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පැවරුණු 257 වන ආදර්ශ ගම්මානය මෙය වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here