සය හැවිරිදි කොරියානු යූ ටියුබ් තාරුකාව ඩොලර් මිලියන 8 ක දේපළ මිලටගනී

0

දකුණු කොරියාවේ අතිශය ජනප්‍රිය බෝරාම් නමැති මෙම දැරියගේ යූටියුබ් නාලිකාවෙන් කුඩා දරුවන්ට විනෝදය ගෙනදෙන ආකාරයට ඇය විවිධ ඉදිරිපත් කිරීම් සිදුකරන අතර බොහෝ දෙමාපියන් තම දරුවන්ට එය නැරඹීමට අවස්ථාව සලසා ඇත.

මිලියන 30 කට අධික ග්‍රාහකයින් සම්බන්ධවී සිටින නාලිකා 2 කින් Boram Tube ToysReview ( 13,814,438 subscribers ) සහ Boram Tube Vlog (18,285,511 subscribers) ඉහළ ආදායමක් උපයන බවද පැවසේ.

මේල් බිස්නස් පුවත්පත වාර්තා කළේ මහල් පහකින් යුත් ඔවුන් මිලට ගත් ගොඩනැගිල්ල සෝල් හි වඩාත් ධනවත් ප්‍රදේශවලින් එකක් වන ගංගනම්හි පිහිටි බවයි.

දැරියගේ දෙමව්පියන් විසින් පිහිටුවන ලද බෝරාම් සමාගම විසින් මෙම දේපළ මිලදී ගනු ලැබුවේ වොන් බිලියන 9.5 කට (ඩොලර් මිලියන 8) කට බව වාර්තාවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here