මංගල සුරාබදු ලොක්කාට රතු කොඩිය පෙන්වයි මම දන්නැතිව… – එහෙම කොහොමද?

0

තම අනුමැතියකින් තොරව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2017 සහ 2018 වසරවලදී සුරාසැල් බලපත‍්‍ර ලබාදී ඇත්තේ කෙසේ දැයි වහා පරීක්‍ෂණයක් පවත්වා සති දෙකක් ඇතුළත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නැයි මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් එච්. ජී. සුමනසිංහ මහතා වෙත නියෝග කර තිබේ.

මෙසේ 2017 සහ 2018 වසරවලදී ලබාදී ඇති සුරාසැල් බලපත් සඳහා සුරාබදු ආඥා පනතේ ප‍්‍රතිපාදනවල සඳහන් පරිදි මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතියක් ලබාගෙන හෝ අමාත්‍යවරයා වෙත දැනුම් දීමක් හෝ කර නොමැති බවද එම අමාත්‍යාංශය පවසයි.

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2017 වසරට අලූතින් සුරාබදු බලපත‍්‍ර 10 ක්ද, 2018 වසරට බලපත‍්‍ර 74 ක්ද නිකුත් කර ඇත. සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙතෙක් අනුගමනය කරන ලද පිළිවෙත අනුව සුරාබදු බලපත‍්‍රයක් නිකුත් කළ සෑම අවස්ථාවකදීම විෂය භාර ඇමැතිවරයාගේ අනුමැතිය ලබාගැනීම හෝ අමාත්‍යවරයා වෙත දැනුම්දීමක් හෝ සිදුකළ යුතු බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ නියෝගය පරිදි දැනටමත් 2017 හා 2018 වසරවලදී මෙසේ අමාත්‍යවරයාට දැනුම්දීමකින් තොරව ලබාදී ඇති සුරාබදු බලපත‍්‍ර පිළිබඳව පරීක්‍ෂණයක් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ආරම්භ කර තිබේ. මේ ගැන සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් එච්. ජී. සුමනසිංහ මහතා පවසන්නේ සුරාබදු පනතේ විධිවිධාන පරිදි සුදුසුකම් නොමැති අයට බලපත‍්‍ර ලබාදී ඇත්නම් හෝ එම බලපත‍්‍ර ලබාදීමේදී යම් දූෂණයක් සිදුව ඇති බවට මෙම පරීක්‍ෂණවලදී තහවුරු වුවහොත් එවන් බලපත‍්‍ර අවලංගු කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි.

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නව නිෂ්පාදනාගාර බලපත‍්‍ර හතරක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරමින් තිබෙන බවට ඇතැම් විiුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍යවල ප‍්‍රචාරය වූ වාර්තාව සම්පූර්ණ අසත්‍යයක් බවද මෙම වසර තුළ නව නිෂ්පාදනාගාර බලපත‍්‍ර කිසිවක් ලබාදී නොමැති බවද සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here