“මඩකලපුව බස්නැවතුම්පල” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම හෙට

0
Girl in a jacket

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ සුඛිත පුරවර ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිපාදන මත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නාගරික යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක වන “මඩකලපුව බස්නැවතුම්පල” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ ප්‍රධාන්ත්වයෙන් හෙට දිනයේ සිදුකිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

නැගෙනහිර පළාතේ වෙරළ ආසන්නයේ පිහිටි සුන්දර මෙන්ම දිනෙන් දින දියුණුවන කාර්යබහුලතම නගරයක් ලෙස මඩකලපුව හැඳින්විය හැක. ධීවර කර්මාන්තය. කෘෂි කර්මාන්තය මූලික කොටගත් ආර්ථික රටාවන්ට උරුමකම් කියන මඩකලපුව නගරය ඓතිහාසික අතින්ද වැදගත් වූ නගරයකි.

මඩකලපුව නගරයට කලක පටන් පැවති අඩුපාඩුවක් සපුරාලමින් මෙම බස්නැවතුම්පල ඉදිකර ඇත. රුපියල් මිලියන 65ක වියදමින් ඉදිකල මෙම ගොඩනැගිල්ල මහල් දෙකකින් සමන්විතය. මෙහි බිම් මහල බස්නැවතුම්පල සඳහා වෙන්කර ඇති අතර මෙහි දෙවන මහල මගී ජනතාවගේ පහසුව සඳහා ආපනශාලා පහසුකම් සහිත විවේකි ස්ථානයක් ලෙස ස්ථාපිත කර තිබේ.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර යටතේ කලපුවට මායිම්ව පිහිටිම හේතුවෙන් එහි සුන්දරත්වය තව දුරටත් ඔප් නැංවීම සඳහා පියවර රැසක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය කටයුතු කර ඇත. ඒ අනුව විධිමත් ලෙස භූදර්ශන කටයුතු සිදු කිරීම, ඇවිදින මංතීරුව ඇතුලු විවේකී ස්ථාන ඉදි කිරීම, රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් මෙන්ම දෙවන අදියරේදී දුරගමන් සේවා බස් බැවතුම්පළද ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතව ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here