නාමල්ගේ ට්විටර් ගිණුමට මොකද උණේ

0

නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ට්විටර් ගිණුමක් තාවකාලිකව අත් හිටුවා ඇති බව ඔහුගේ මාධ්‍ය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කස්සිලිංගම් මහතා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම තාවකාලිකව අත් හිටවූ ගිණුම නැවත වතාවක් ස්ථාපිත කිරීමට ඔවුන් මේ වන විට උත්සහ කරමින් සිටින බවත් එම පණිවුඩයේ ඔහු සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here