මිතුරි පෙති බිව්වම මහත් වෙනවද?

මිතුරි කියන්නේ කාන්තාවන් බොහෝ දෙනෙක් හොඳින් දන්න පෙති වර්ගයක්. ඒකට හේතුව වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම විවාහක කාන්තාවන් අතරේ බොහොම ප්‍රසිද්ධ පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක්. බොහෝවිට පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවන් සහ වෛද්‍යවරුන් මිතුරි නිර්දේශ කරනවා.

ඒත් බොහෝ දෙනෙක් අතරේ තියන මතයක් තියනවා මිතුරි පෙති පාවිච්චියට ගත්තම ශරීරය අනවශ්‍ය විදිහට මහත් වෙනවා කියන එක. ඒ මතය නිසාම ඇතැම් කාන්තාවන් මිතුරි පෙති භාවිතයට එච්චර කැමැත්තක් නෑ.

ඒක නිසාම අපි ඒ ගැන ටිකක් ‍හොයලා බලන්න හිතුනා.

මිතුරි පෙති කියන්නේ දරුවන් දෙදෙනෙක් අතරේ පරතරයක් තියාගන්න හරි විවාහවෙලා දරුවන් ලැබීම පමා කරන්න හරි අවශ්‍ය කාන්තාවන් භාවිතා කරන සරල පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක්. දිනපතා ගත යුතු පෙති වර්ගයක් නිසාත් එය බොහෝ කාලයක් තිස්සේ ලංකාවේ කාන්තාවන් භාවිතා කරන නිසාත් මිතුරි කියන්නේ ඇත්තටම මිත්‍රශීලී පිළිතුරක්.

මේ පෙතිවල අඩංගුවෙන්නේ Oestrogen සහ Progestin කියන හෝමෝන වර්ග නිසා බොහෝවිට සාර්ථක පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක් ලෙස ගොඩක් අය මිතුරි භාවිතා කරනවා. මිතුරි පෙති නිසා හෝ එහි අතුරු ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කාන්තාවන්ගේ ශරීරය මහත්වෙනවා කියලා කිසිඳු පර්යේෂණයකින් සනාථවෙලා නෑ.

ඒත් දිනපතා මිතුරි පෙති භාවිතා කරන කාන්තාවන්ට එහි ඇති හෝමෝන සහ යකඩ සංගුණක නිසා ඔවුන්ගේ ආහාර රුචියේ වැඩිවීමක් සිදුවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඔබ වැඩිපුර ආහාර ගත්තොත් ශරීරය පාලනයකින් තොරව මහත්වෙන්න ඉඩකඩ තියනවා.

ඒ හැරෙන්න මිතුරි පෙති ඇතැම් අවස්ථාවල කුඩා පියයුරු හිමි කාන්තාවන්ගේ පියයුරු විශාල කිරීමට යම්කිසි හැකියාවක් ඇති නිසා ඒ වෙනුවෙන් පවා භාවිතා කරනවා. සාපේක්ෂව අහිතකර ප්‍රතිඵල නැති සහ ලංකාව පුරා වසර 50කට වැඩි කාලයක් භාවිතා කරන පවුල් සැලසුම් පෙති වර්ගයක් (Oral Contraceptive Pill) විදිහට ඉතා ප්‍රචලිතයි.

ජර්මනියේ නිෂ්පාදනය කරන නිසාවෙන් තත්වයෙන් උසස් බවටත් සහතියක් තිබෙනවා. ඒ නිසා දැන් ඔබ දන්නවා ඇත්තටම මිතුරි පෙති භාවිතයට ගත්තම මහත් වෙනවද නැද්ද කියන එක සහ  වෙන්න පුළුවන් හේතු එක්කම. මිත්‍යා මත ඔලුවේ තියාගෙන පසුතැවෙනවට වඩා හොඳම දේ නිවැරදි තොරතුරු දැනගැනීමයි.

- ඔබගේ මිතුරන්ටත් බලන්න Share කරන්න..