ලබන වසර වන විට මෙගාවොට් 30.5 ක් මොරගොල්ල ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය හරහා ජාතික

පද්ධතියට එක් කරන බව සූර්ය බල සුළං හා ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති දුමින්ද දිසානායක පවසයි.

මේ වන විට ක්‍රියාත්මක මොරගොල්ල ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් ඇති වූ ප්‍රායෝගික ගැටලු සමඟ නිම කිරීමට නොහැකි වූවත් අවසන් අදියර කිහිපයේ පවතින ව්‍යාපෘති ඉතාමත් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කර එය 2023 වසර අවසන් වීමට ප්‍රථම ජාතික පද්ධතියට එක් කිරීමට කටයුතු කරන බවයි,

වර්ශ 2021/01/16 වැනි දින ආරම්භ කල ව්‍යාපෘතිය මගින් මෙගාවොට් 30.5 ක නිශ්පාදන ධාරිතාවයකින්ද ගිගාවොට් පැය 100.5 විදුලි ජනනයක් වාර්ශිකව ජාතික පද්ධතියට එක්කරනු ලබන අතර ව්‍යාපෘතිය සදහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 134.62 ක මුදලක් වැයවන බවත් මහවැලි ගඟ හරස් කර ඉදිකරනු ලබන මීටර් 237 ක් දිගින් හා මීටර් 37 ක උසින් යුත් ජලාශ වේල්ල මගින් හෙක්ටයාර් 38.5 ක ජලාශ වපසරියක් ලබාදෙන බවත් ඇමැති කියයි.

එම ජලය කිලෝමීටර් 2.7 ක් දුර උමගක් හරහා ජනන යන්ත්‍ර වෙත ගෙන ඒමෙන් මෙගාවොට් 30.5 ක ජල විදුලි නිශ්පාදනයක් ලබාදෙනු ලැබේ.

- ඔබගේ මිතුරන්ටත් බලන්න Share කරන්න..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here