පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දැම්මේ ආණ්ඩුවේ තක්කඩිකමට යැයි ජනතා විමුක්ති  පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා පවසනවා.

“ආණ්ඩුව මේ හදන්නේ තමන්ට හිමි නැති බලයක් වසරක් පවත්වා ගැනීමටයි. ඡන්දයක් පැවැත්වුවහොත් මේ පළාත් පාලන ආයතනවල ආණ්ඩුවට පවතින බලය නැතිවෙනවා. මේක ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී පියවරක්.

පළාත් පාලන ආයතන පත්වන්නේ අවුරුදු 4කට. ජනතාව බලය දුන්නේ වසර හතරකට. වසර හතරක් සඳහා ඡන්දය ලබාගෙන එය පහක් කර ගැනීම ජන වරමට පිටුපෑමක්. ආණ්ඩුවට සදාචාරයක් තිබේ නම් ජනාධිපතිවරයා තමන් බලයට පැමිණියේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස පාලනය කිරීමට බව කියන්නේ නම් පළාත් පාලන මැතිවරණය නියමිත පරිදි පැවැත්විය යුතුයි.

වාසියට ඡන්ද ක්‍රම හැදීමකුත් තිබෙනවා. මේ ආණ්ඩු බලයට පත්වුණාම තමන් බලයට පත්වූ ක්‍රමය දෙස බලා තමන්ට වාසිදායක අලුත් ඡන්ද ක්‍රම හදන්නත් උත්සාහ කරනවා. දැන් තියෙන ක්‍රමය අනුව ගතහොත් ආණ්ඩුවට මේ මැතිවරණයෙන් පරාජයක් අත්වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ආණ්ඩුව තිත්ත කසාය බිවූ ගොළුවා සේ මේ පිළිබඳව නිහඬව සිටින්නේ.

මෙහිදී සිදුව ඇත්තේ ජනතා පරමාධිපත්‍යයට පයින් ගැසීමක්. මේ තත්වය තුළ අපි ජනතාවට කියන්නේ මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී තක්කඩි ක්‍රියාවක් බව හඳුනා ගන්නා ලෙසයි.

ඡන්දය ඔබේ අයිතියයි. ඔබේ පළාත් පාලන ආයතනයට අලුතින් නියෝජිතයින් පත්කර ගැනීමේ අයිතියක් ඔබට තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ඔබ සටන් කළ යුතුව තිබෙනවා. ආණ්ඩුවේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී තීන්දුවට ඔබ ඔබේ විරෝධය පළ කරන්න යනුවෙන් ඒ මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි. 

- ඔබගේ මිතුරන්ටත් බලන්න Share කරන්න..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here