මාධ්‍යවේදීන්ට බන්දුලගෙන් සතොස අල්ලස්..

වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන විසින් මාධ්‍යවේදීන් විශාල පිරිසකට තරුපහේ සාදයක් කැඳවා තිබේ.

ඊයේ (4) පස්වරුවේ වෝටර්ස් ඒජ් හෝටලයේ මෙම සාදය පැවැති අතර ඊට සහභාගි වූ මාධ්‍යවේදීන්ට රුපියල් 5000 ක් වටිනා සතොස වවුචර් පතක් ලබාදීමට කටයුතු කළා.

එක් මාධ්‍ය ආයතනයකින් මාධ්‍යවේදීන් තිදෙනෙක්ට වැඩි ප්‍රමාණයකට මෙම සාදයට ඇරයුම් ලැබුනු අතර ඊට විශාල මුදලක් වෙන්කොට තිබෙනු දක්නට ලැබුණා.