අපේ රට ඉතාම දුක්කිත කාලයකට පැමිණ තිබේන අතර ජාතික කදවුරේ පිරිස් වේදනාවෙන් ඉන්න බව ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් පවසයි.

ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් මෙම අදහස් දක්වන ලද්දේ කලාසුරී ගුණදාස ලියනගේ සහ කලාභූෂණ චන්ද්‍රලතා ලියනගේ මහත්මිගේ ගුණ සමරු උත්සවයක ප‍්‍රධාන දේශනයට පැමිණි අවස්තාවේය.

සම්පුර්ණ දේශනය පහත…

- ඔබගේ මිතුරන්ටත් බලන්න Share කරන්න..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here