ගෑස් මිල ඉහළ යාමත් සමඟ යළි ආපන ශාලාවල ආහාර මිල ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති අසේල සම්පත් මහතා පැවසුවේය.

ඒ, අද (27) මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනි.

ගණනය කළ නොහැකි අයුරින් ගෑස් මිල ඉහළ යාම නිසා ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල ඉහළ දැමීම ද ආපනශාලා හිමියන්ට භාරකරන බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

මේ වන විටත් 50%කින් කර්මාන්ත වැසී ඇති බවත් සෘජු හා වක්‍ර රැකියා ලක්ෂ 05ක් පමණ අහිමි වී ඇති බවත් අසේල සම්පත් මහතා ප්‍රකාශ කරන ලදී.

- ඔබගේ මිතුරන්ටත් බලන්න Share කරන්න..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here