‘දැනටමත් චීනය තමන්ගේ තදබල විරුද්ධත්වය පල කරලා තියෙනවා. අපි ඒ අයගේ ද්විපාර්ශවීය ණය ආපසු නොගෙවීම සම්බන්ධයෙන්. මේ අවුරුද්දේ විතරක් තියෙනවා ඩොලර් මිලියන 920 ක් ගෙවන්න චීනයට. දැන් ඒක ගෙවන්නේ නැති වීම ගැන තදබල විරුද්ධත්වය පල කරලා තියෙනවා’ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

- ඔබගේ මිතුරන්ටත් බලන්න Share කරන්න..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here