ගාලුමුදොර අරගලයට පහර දීමට මුල් වු මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුලු පිරිස සතියක් ඇතුළත අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙසට පොලිස්පතිවරයාට බලකරමින් ගාලුමුවදොර නිර්පාක්ෂික අරගලයේ ප‍්‍රධාන කොටස් කරුවකු වන ජවිපෙ – සමාජවාදී තරුණ සංගමය පාගමනින් පොලිස්පතිවරයාට ලිපියක් බාර දීමට පොලිස් මුලස්ථානයට අසලට පැමිණීම හේතුවෙන් පොලිස් මුලස්ථානය ඉදිරිපිට අද (16) උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇතිවිය.

පිරිස පොලිස්පතිවරයා හමුවීමට පොලිස් මුලස්ථානයේ ප්‍රධාන පිවිසුම් දොරටුව විවෘත කර කරගෙන පොලිස් මුලස්ථානයට ඇතුලු වීමට උත්සහ කළ අවස්ථාවේ මෙම උණුසුම් තත්ත්වය හටගත්හ.

- ඔබගේ මිතුරන්ටත් බලන්න Share කරන්න..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here