කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් ඉහලට..

ඊයේ දිනයේ තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 05ක් මෙරටින් වාර්තා වී ඇත.

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 16,553ක් දක්වා ඉහල යයි.

අද දිනයේ මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයන් 143 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති අතර ඔවුන්ද සමග මෙරට සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 665,543ක් තෙක් ඉහල යයි.

- ඔබගේ මිතුරන්ටත් බලන්න Share කරන්න..